Content marketing

”Content is king”. Det lyder som en tyndslidt kliché, men det gør det ikke mindre sandt. Dit indhold skal inspirere, oplyse og sælge. Hos Partnertekst er vores tekstforfattere født med content i blodet, og vi er altid klar til at lægge den helt rigtige content-strategi for din forretning.

Få et uforpligtende tilbud på din tekstopgave!

Danmarks største tekstbureau

Vi elsker ord, vi elsker kvalitet og vi elsker glade kunder. Er du ved at drukne i tekstarbejde? Så overlad opgaven til Partnertekst. Vi har mere end 10 års erfaring inden for tekstforfatning i forskellige afskygninger. Tøv ikke med at kontakte os.

80+ dygtige tekforfattere

Vores skarpe team af tekstforfattere er altid klar ved tasterne til at hjælpe din hjemmeside op på et nyt niveau. Vi har stor erfaring med et hav af emner og forskellige typer tekster.

Tekster på 7 sprog

Mangler du tekster på dansk, norsk, svensk, finsk, engelsk eller tysk? Så sidder vi klar til at gå i gang med det samme.

Fast kontaktperson

Et samarbejde med Partnertekst skal være nemt. Derfor får du tilknyttet en fast kontaktperson, der klarer alt fra bestilling til levering.

Hurtig levering

Har du bestilt en tekst hos os, skal du også have den hurtigt tilbage. Vi stræber altid efter korte leveringstider, så du kan komme videre med dine projekter.

Høj kvalitet

Hurtig levering og høj kvalitet kan godt hænge sammen. Det er i hvert fald grunden til, at mere end 150 virksomheder anvender Partnertekst i dag.

SEO eksperter

Vi har mange års SEO-erfaring i bagagen, og derfor søger vi altid for, at teksterne er skrevet og opbygget i henhold til Googles anbefalinger.

Når man driver en virksomhed online, er der mange forskellige ting, man skal have øje for. Og det er sågar i løbet af de senere år blevet en nødvendighed at drive sin virksomhed helt eller delvist online, hvorfor markedsføringsstrategier såsom content marketing er særdeles vigtig for at præge sin virksomhed i den rette retning. Der er mange forskellige, hvorpå dette er muligt at gøre, men hvorom alting er, så vil det tage noget tid at sætte sig ind i, få lavet en plan, få denne eksekveret, vedligeholdt og forbedret planens udfald.

Herfor kan det være en fordel, at man som online virksomhed allierer sig med nogle som os hos PartnerTekst, der har meget forstand på langt de fleste grene inden for content marketing. Vi har tiden og ressourcerne til at hjælpe jer med jeres content marketing strategi. På nogle af de klart vigtigste områder i en content marketing-strategi, har vi særdeles god erfaring, hvorfor vi altså vil være en god samarbejdspartner for jer inden for netop dette område. Vi har mange års erfaring, mens vi samtidigt har en hel del viden omkring de fleste grene inden for content marketing, og denne erfaring og viden vil vi hellere end gerne berige jeres virksomhed med, så vi sammen med jer kan forbedre jeres online hjemmesider og derigennem jeres virksomhed.

Hvad er content marketing?

Først er det vigtigt at få slået helt på plads, hvad content marketing er, og hvad det egentlig dækker over. Content marketing er en form for strategisk markedsføring, hvor der fokuseres på at udarbejde og fordele indhold på sin virksomheds hjemmeside, som kan gøre, at man får flere besøgende, og at de besøgende holder ved. Således er hele formålet med content marketing at få flere kunder til virksomheden og samtidigt sørge for, at disse kunder vil komme igen. Det er en meget solid og stabil form for markedsføringsstrategi, der i langt de fleste tilfælde har den ønskede effekt på potentielle kunder. Det er altså noget, der skal være med til at udfase diverse betalte reklameannoncer, således det er selve indholdet på jeres hjemmeside, der generer kundetilgangen.

Derfor handler det ikke udelukkende om decideret at sælge, da det i højere grad handler om at rådgive og skabe en relation til de besøgende. Indholdet skal dermed være med til at overbevise dine besøgende og kunder om, at de skal handle hos jer og komme igen. Inden typen her af markedsføring blev navngivet content marketing, har det måske heddet kommunikation, marketing inden for relationer eller lignende. Det handler med denne type af markedsføring om at skabe relationer, kommunikere til sine besøgende osv. Markedsføringsstrategien har i løbet af de senere år vundet stort indpas hos danske firmaer, hvilket er med god grund, fordi det har haft så god effekt hos mange virksomheder.

Der er mange forskellige ting, man kan gøre inden for content marketing for at skabe mere værdi i virksomheden, og det er vigtigt ikke at begå den fejl, at content marketing sker uden en strategi. Man skal nemlig passe på med, at man ikke lige håndplukker de få grene af content marketing, man har tid til og får dem lavet ustruktureret. Det vil ikke give en specielt god effekt. Vælger man kun de tiltag, der er lige til og ikke kræver specielt meget tid, vil man ikke få valgt de rette tiltag, der ellers er nødvendige for at opnå et godt resultat af content marketing. Derfor er det vigtigt, at man i virksomheden får lavet en strategi for content marketing, således man opnår et optimalt resultat, hvor investeringen kan skabe et værdifuldt udbytte. Dette er noget, vi hos PartnerTekst kan være behjælpelig med. Vi har god erfaring med content marketing og ved, hvordan vi skal håndtere netop jeres opgave og leve op til de krav, ønsker og behov, I end måtte have.

 

Content marketing strategi

Som nævnt er det alfa og omega at have en god content marketing strategi, såfremt man gerne vil have et udbytte af sin investering i content marketing. At have en sådan strategi består af nogle flere steps, og det er først og fremmest vigtigt, at man får opsat sig et formål og en vision med content marketing. Får man opsat et formål, er det lettere at nå frem til nogle forskellige metoder, hvor det er vigtigt at sætte ind. Hvis ikke der er et klart formål, er det svært for alle at arbejde om det samme mål i processen. En god content marketing strategi vil indeholde flere forskellige ting, og de vigtigste er opremset neden for:

  • Sørg for at få opsat formål med content marketing
  • Find i forlængelse heraf en passende målgruppe og sørg for at have denne i fokus gennem hele forløbet
  • Spred indholdet klogt, således det når ud til flest mulige i netop jeres målgruppe
  • Sørg for den gode planlægning – det giver de bedste resultater
  • Find de rette samarbejdspartnere gennem forløbet – PartnerTekst står altid til rådighed

Det er muligt at opsætte nogle flere mål for content marketing, men det er vigtigt ikke at opsætte for mange, da det vil blive for svært at efterkomme dem, mens man også kommer til at skulle indfri for mange mål på for kort tid. Et formål med content marketing kunne eksempelvis være, at I gerne vil etablere jer som eksperter inden for området. Det kan også være et formål, at I gerne vil gøre jeres kompetenceområder mere synlige, øge loyaliteten hos kunderne eller lignende. Valg af strategi handler altså ofte om formålet, da det er med til at styre strategien, hvorfor dette er vigtigt at få på plads indledningsvist. Det er ud fra formålet, at vi vil være i stand til at hjælpe jer bedst muligt.

Hav målgruppen i fokus

Dernæst er det vigtigt, at man har gjort sig klart, hvilken målgruppe man arbejder efter. Det er vigtigt i forhold til, hvor man skal få publiceret, hvor det er vigtigt at være synlig som virksomhed, hvorledes indholdet i teksterne skal vinkles osv. Hvis ikke man kender sin målgruppe godt nok, bliver det meget udfordrende at skabe noget godt indhold, der kan det, content marketing skal kunne. Herunder skal det medtages i overvejelserne, hvilke forskellige spørgsmål der skal besvares i indholdet for, at man rammer målgruppen bedst muligt. Her er en af vores mange spidskompetencer inden for feltet, da vi kan skrive målrettet indhold til jeres hjemmeside, hvorfor vi gerne vil være en stor del af jeres content marketing strategi. Her har vi også den fordel, at vi kan holde os ajourført med det nyeste inden for jeres branche, hvormed I er sikret, at målgruppen rammes bedst muligt.

Det er ikke udelukkende indholdet selv, der skaber den gode effekt, da det også er vigtigt at få distribueret indholdet, hvor målgruppen er at finde. Her er der naturligvis tale om, at der skal være godt og fyldestgørende indhold på jeres egen hjemmeside, men det er vigtigt at få sig bredt ud til en skare af potentielle kunder inden for målgruppen, som måske ikke har besøgt jeres hjemmeside endnu. I begge tilfælde er vi i stand til at hjælpe jer. Vi kan udarbejde og publicere tekster på andre hjemmeside, hvor der vil ligge forskellige forbrugerguides, blogs og lignende om forskellige emner. Heri vil der være et link til jeres givne side, hvormed der altså vil være tale om linkbuilding, mens jeres indhold udbredes. Det er noget, vi er i stand til at hjælpe jer godt på vej til. Vi kan publicere på sider til mange forskellige målgrupper, med forskellige formål og meget andet. Vi står mere end klar til at hjælpe jer med at få udbredt jeres indhold, således I kan få succes med content marketing.

Egentlig planlægning

Herefter er det vigtigt, at der bliver lavet en plan for, hvorledes disse forskellige beslutninger, idéer osv. skal realiseres, så det bliver muligt at høste frugterne af strategien. Den egentlige planlægning skal eksempelvis bestå af, hvilke forskellige temaer, der skal indgå i indholdet, hvornår publiceringsdatoer skal være, hvordan indholdet skal udbredes mv. Samlet set er det hele med til at sørge for, at der optegnes nogle klare linjer for, hvad der skal gøres, hvornår det skal gøres, og hvorfor det skal gøres. På den måde er der en klar plan, som gør, at det er muligt at eksekvere sin content marketing strategi med en langt højere succesrate. Også her vil vi kunne hjælpe jer, da vi har god erfaring med at lave indhold samt at få det udbredt. Derfor vil vi være i stand til at kunne rådgive jer i forhold til, hvad der vil være mest fordelagtigt at gøre i netop jeres situation. Derudover vil vi være i stand til at håndtere en del af jeres marketing, hvilket blandt andet består i udarbejdelse af indhold.  

Hvordan kan effekten af hjælp fra PartnerTekst måles?

Når I får hjælp af PartnerTekst i forbindelse med at forbedre jeres content marketing, vil det give forskellige effekter, og disse vil være særdeles værdiskabende for jeres virksomhed. Det er nemlig muligt at måle en effekt på besøgstallet på jeres websted, når vi eksempelvis har rådgivet og udarbejdet indhold for jeres virksomhed. Derudover kan vi øge konverteringsgraden for jeres virksomhed. Det er især på dette område, vi kan være behjælpelige, hvilket også er et af de klart vigtigste områder at have styr på inden for content marketing for at skabe de bedste resultater. Netop denne del er med til at skabe meget værdi for din virksomhed, hvormed I kan se et samarbejde med os som en god investering, der over tid kan forrente sig.

Efter en godt eksekveret content marketing strategi vil det være at mærke, hvorledes virksomheden får mere omtale, får flere bestillinger, få flere telefonopkald osv. Jævnfør disse forskellige effektmål, der er nævnt, vil der altså være meget at hente, såfremt man får lavet en god strategi inden for content marketing og får valgt de rette samarbejdspartnere, der kan skabe værdi i virksomheden.

Hvorfor er det nødvendigt med content marketing i virksomheden

Ovenstående beskrivelse af effektmålingen giver allerede en god smagsprøve på, hvorfor det er vigtigt at investere i content marketing, når man driver en online virksomhed. Forklaringen på dette har flere forskellige aspekter, og nogle af dem består i besøgsantal og konverteringsgraden, som er to af de størrelser, der kan ændres på ved hjælp af en god content marketing strategi.

  1. Content marketing øger besøgsantallet på jeres hjemmeside og øg derigennem kundepotentialet
  2. Content marketing øger konverteringsraten og sørger for, at potentielle kunder bliver kunder

Det er især på disse to punkter, hvor der er meget at hente ved content marketing, mens det er her, vi kan hjælpe dig til gode resultater.

Besøgsantallet på jeres site betyder nemlig rigtig meget for jeres virksomheds omdømme, hvor meget den er udbredt, hvor mange kunder I har potentiale til at få osv. Derfor er det også vigtigt, at konverteringsraten på jeres side er høj. Konverteringsraten dækker over, hvor mange besøgende der bliver kunder og foretager køb på jeres hjemmeside. Er der eksempelvis 500 besøgende i en given periode, hvoraf 50 har købt noget, vil det sige, at jeres konverteringsrate i netop den periode vil være på 10 %. Beregningen her såvel som den senere beregning vil være et overslag, og der kan være andre faktorer, alt efter om der se på nogle unikke handlinger på hjemmesiden eller det totale antal af besøgende.

I forhold til denne udregning vil der være to forskellige indsatspunkter i forhold til at kunne øge omsætningen via mersalg i jeres virksomhed. Først og fremmest er det muligt at optimere på antallet af besøgende på jeres hjemmeside, hvormed potentialet i at få flere kunder i biksen derfor vil sige. Den øgede mængde af besøgende kan optimeres ved at danne godt indhold til en given målgruppe, hvor udbredelse og distribution af dette indhold er mindst lige så vigtigt. Hvis indholdet bliver udarbejdet optimalt og udbredt på den helt rette måde, vil det være muligt at øge besøgstallet betragteligt. Øges besøgsantallet eksempelvis til 2000 inden for en tilsvarende periode, mens konverteringsraten bibeholdes, vil salget ligge på 200 i den samme periode. Dette er noget, du hos PartnerTekst kan få hjælp til – vi udarbejder godt indhold til alskens virksomheder.

For så at øge salget endnu mere er det også muligt at øge konverteringsraten, således salget kan øges yderligere i takt med dette. Konverteringsraten kan øges gennem godt indhold på jeres hjemmeside, men dette er lettere sagt end gjort, og det kræver en hel del arbejde at indfri. Det er noget, vi hos PartnerTekst er eksperter i, og vi står klar til at hjælpe jer med at udarbejde indhold, som kan være med til at øge konverteringsraten på jeres hjemmeside.

Hvorfor vælge PartnerTekst som samarbejdspartner til vores content marketing strategi?

Content marketing er en længere proces og kræver en hel del arbejde fra jeres virksomheds side, men her skal det nævnes, at effekten af investeringerne vil være det hele værd. Arbejdsbyrden kan dog blive for stor til virksomheden, hvorfor det kan være en fordel at outsource noget af arbejdet, således arbejdsbyrden ved content marketing ikke bliver for stor og kommer til at gå ud over andre vigtige ansvarsområder i virksomheden. Der er gode grunde til at outsource noget af arbejdet, men det er dog også vigtigt at finde den helt rette samarbejdspartner i processen. Hos PartnerTekst har vi en hel masse viden og erfaring inden for content marketing, da vi ved, hvad der skal til for, at jeres virksomhed kan få succes med content marketing.

Først og fremmest har vi ansat et hold af dedikerede projektkoordinatorer, SEO- og content marketing-medarbejdere, som har god erfaring med at hjælpe virksomheder med content marketing. Det sørger for, at I får en god og tæt samarbejdspartner. Derudover giver det den effekt, at I får alt den rådgivning, der end måtte være behov for i forbindelse med content marketing. I kan altså nyde godt af vores viden og erfaring, som vi hellere end gerne deler ud af. Det sørger også for, at jeres content marketing strategi bliver optimeret, hvorigennem resultatet heraf vil blive en hel del bedre.

Dernæst har vi et hold af professionelle tekstforfattere, som sidder klar ved tasterne for at udarbejde netop det indhold, I end måtte ønske. Vores tekstforfattere har ikke bare en sublim evne til at formulere sig og overholde de grammatiske regler, da de også har en god evne til at skrive levende, fængende og ud fra de rammer, som I end måtte sætte til den givne opgave. Ved at samarbejde med os får I muligheden for, at vi udarbejder sublimt indhold til jer, som kan være med til at give jer et højere besøgsantal samt en højere konverteringsrate. Det er især gennem det indhold, vores tekstforfattere kan udarbejde, jeres konverteringsrate stiger, mens det gennem den rette strategi i samarbejde med os kan udvikle sig til, at jeres besøgsantal stiger betydeligt.

Vores tekstforfattere har samtidigt en unik evne til at formidle selv det mest tekniske indhold, således alle og enhver vil have den fornødne viden om ydelser, produkter og lignende på jeres hjemmeside. Derfor er ingen opgaver uden for vores rækkevidde, hvorfor du roligt kan kontakte os. Dernæst kan vores tekstforfattere ligeledes formidle informationer om produkter, ydelse mv. på en sådan måde, at det faktisk bliver interessant at læse. Vores tekstforfattere giver altid teksterne ekstra god behandling, som gør teksterne mere spændende at læse, mens det ofte er med til at øge konverteringsraten.

Hos PartnerTekst er vi i stand til at skabe indhold for dig, som er rådgivende i stedet for decideret sælgende. Indholdet kan ofte blive forholdsvist informationsløst og uden så meget overtalelse med gode argumenter og derved belastende at læse, såfremt indholdet bliver for sælgende. Her sørger vi altid for at gøre indholdet rådgivende og derigennem mere levende og fængende at læse. Det er noget af det, der gør, at jeres virksomhed vil blive valgt frem for andre, hvormed konverteringsraten altså vil være stigende.

PartnerTekst leverer tekster med høj konverteringsgrad – kundeemner handler og kommer igen

Vi er altså i stand til at levere indhold til jer, som har en høj konverteringsrate og kan øge besøgsantallet, hvilket er nogle af de vigtigste ting. Et sidste step vil dog også være, at man skal sørge for, at kundeemner kommer tilbage igen, når de har behov for noget inden for netop jeres fagområde. Det er vigtigt at holde fat i den målgruppe, der først er overvundet. Her har kvaliteten af indholdet en særdeles stor rolle, da velformulerede og tilpas informerede tekster er noget, den besøgende vil lægge mærke til og tage til efterretning, når der igen skal handles inden for samme fagområde, produktkategori eller lignende. At besøgsantallet og konverteringsraten er stigende, vil det naturligvis lede til øgning i omsætningen, men det er vigtigt at bibeholde denne øgning over tid og få den til at generere endnu mere værdi og omsætning. Det sørger man for ved at have godt indhold, som gør, at kunderne vil tilbage igen, og det er noget, vi hos PartnerTekst kan hjælpe jer godt på vej til.

Kontakt os allerede i dag og få et godt tilbud på netop jeres opgave

Hos PartnerTekst varetager vi et væld af forskellige opgaver, og vi står klar til at tage imod jeres opgave. Det er muligt allerede at kontakte os i dag, hvor vi så hurtigt som muligt efter henvendelsen vil vende tilbage med et godt tilbud. Det er en af kendetegnende ved PartnerTekst, at vi leverer nogle særdeles gode resultater for rigtig gode priser. På den måde får I altså meget værdi for pengene, hvorfor I skal se et samarbejde med os som en god investering, der kan generere en endnu større indtægt, end I allerede har.

Vi glæder os meget til at høre fra jer, og vi vil hjælpe jer med den opgave, I end måtte have – uanset tema, omfang osv. Vi hjælper alskens forskellige virksomheder med content marketing, således I kan få mere ud af jeres online virksomhed, uden I skal investere for meget tid og for mange ressourcer på det arbejde, som en god content marketing strategi vil kræve. Hvis I vælger os som jeres samarbejdspartner får I god effekt af content marketing, uden I selv skal bruge for meget tid og for mange ressourcer.

Få et uforpligtende tilbud!

Få et uforpligtende tilbud på din tekstopgave!

Pin It on Pinterest